Külkereskedelmi forgalom: export, import, egyenleg;

milliárd forint; folyó áron