Sikerült egy rendkívül befektető barát interjút készíteni Takács Krisztián Úrral, aki készséggel és nyitottsággal fogadta megkeresésemet. Remélem, hogy számotokra is hasznos információkat tartalmaz a következő beszélgetés.

Tisztelt Takács Krisztián Úr, gratulálok a BTel várakozásokat felülmúló 2012. első féléves gyorsjelentéséhez. Egyelőre csak nagyon kevesen tudnak részvényesként örülni a hírnek. Tervezik a nagy tulajdonosok további részvény eladással megteremteni a likviditást?

Köszönöm szépen. Valóban, egyelőre nincs sok részvényesünk, azonban a BTel tőzsdei belépése mögött nem a törzsrészvények kereskedésének beindítása állt. A parkettre lépés a 2011-2012-es sikeres kötvényprogram elindításakor kialakított működési, pénzügyi transzparencia egyfajta intézményesítése, amely támogatja az utóbbi év során megszerzett befektetői bizalom megtartását, illetve a jövőbeli tőkebevonási lehetőségek kihasználását.

A cégvezetés mekkora figyelmet fordít a jövőben a részvény árfolyam alakulására?

A BTel bevált üzleti modelljére építve folytatja stratégiájának végrehajtását, amelynek sikere elsősorban az üzleti eredményekben kell, hogy tükröződjön. Véleményem szerint ez az, ami a befektető számára láthatóvá és kézzelfoghatóvá teszi a valós cégértéket és annak alakulását félévről félévre.

Milyen cégméretet vagy növekedési ütemet határoztak meg a következő 5 évre?

A BTel a következő években további jelentős bővülésre képes, és erre is készül. Az egyes üzletágak várható térnyerése, például, a 2011 és 2015 közötti időszakban mintegy 50 százalékos éves átlagos árbevétel-növekedést vetített előre. És bár a BTel eredményei ezt a várakozást 2011 végén és 2012 első félévében egyaránt meghaladták, ha csak az elmúlt év tapasztalatait nézzük, a piac – szabályozás, partnerek és fogyasztók – mindenkori helyzete minderre jelentős befolyással lesz.

A BTel ambiciózus, de konzervatívan tervez, ezért a várakozásokat alapvetően nem módosítja. Az viszont, hogy a változó piacon ténylegesen mit lehet elérni a következő években, a rugalmasságon és az alkalmazkodóképességen múlik, amiben a cég eddig is bizonyított.

A gyorsjelentés nagyon informatív, ami sokat segít a vállalat gyors értékelésében. Azonban az nem derül ki, hogy a cégnek az ország mely területein van jelentősebb piaci részesedése. Bemutatná röviden a vállalat ügyfélállományának területi eloszlását?

A BTel országos távközlési szolgáltató, azaz Magyarország teljes területén jelen van, és bárhol képes szolgáltatást nyújtani. Ezen belül azonban érdemes kiemelni a BTel saját tulajdonú távközlési hálózatát, mely a vállalat fejlődésének egyik alappillére. Ez a hálózat folyamatosan bővül; jelenleg több mint 60 települést, köztük Budapestet, két teljes kistérséget és egy gerinchálózati szakaszt fed le. A BTel célja, hogy a következő években teljesen kiépítse tervezett országos gerinchálózatát, melynek révén az ország teljes területén saját hálózaton szolgáltathat, tovább erősítve piaci függetlenségét.

A gyorsjelentésben említésre került, hogy önkormányzati ügyfeleket kívánnak akvirálni. Más tőzsdén szereplő vállalatnak éppen az önkormányzatok nem fizetésével akad problémája. Mennyire érzi kockázatosnak az önkormányzati és állami szektort?

Az általunk kiszolgált több mint ezer intézményt tulajdonló önkormányzatok megbízható partnereknek bizonyultak; a BTel gyakorlatában nem jellemzőek az önkormányzati fizetési képességgel kapcsolatos kockázatok. Minden önkormányzat célja a minőségi, megbízható szolgáltatás és a költségtakarékosság. Számukra a szolgáltató váltás gyakran azon áll vagy bukik, hogy kell-e fejlesztési beruházási önrészt vállalniuk – a BTel számára mindez nem jelent problémát, ami támogatja az ügyfélszerzést.

Emellett fontos kiemelni azt, hogy a BTel számára az önkormányzati ügyfél akvizíció stratégiai alappillér, melynek szerepe az, hogy megadja a kezdő lökést egy-egy új település saját hálózati kiépítéséhez, később pedig hiteles referenciaként szolgál a szabad kapacitások feltöltésére irányuló üzleti és lakossági ügyfélszerzéshez. A kiépítés megtérülését nem az önkormányzatoktól befolyó bevételek biztosítják: az intézményi szegmens a BTel teljes árbevételében mintegy 10 százalékos súllyal szerepel.

A sok akvizíció és a közel 2,114 milliárd Forint értékben kibocsátott kötvény finanszírozása nem okoz problémát a vállalatnak?

A BTel az első években organikus növekedés mellett épített saját hálózatot és országos ügyfélkört, komoly növekedési potenciállal. A 2011-2012 során bevont tőkepiaci forrásokat arra fordította, ami ezt a potenciált rövidtávon is kézzelfogható eredményekké teszi: értékes ügyfélkörök megvásárlására, illetve a saját hálózat bővítésére. Mind a kötvényprogram, mind a napi működés egy részletes, megalapozott üzleti tervre épül, melyben a sikeres finanszírozást alapvetően két tényező biztosítja.

Egyrészt, a BTel kezdetektől alkalmazott beruházási politikája csak olyan fejlesztést engedélyez, melyben konzervatív tervezés mellett tartható a másfél éves megtérülési idő. Másrészt, és ez eddig talán nem volt egyértelmű mindenki számára: az általános piaci módszertől eltérően, a BTel nem előzetes várakozások, hanem valós igények alapján fejleszti saját új generációs mikrohullámú hálózatát. Így akár gyors tempójú, akár fokozatosabb a hálózati bővítés, ez a stratégia mindig megalapozott, eredményszámokkal félévről félévre alátámasztott növekedést tesz lehetővé.

Június 30. óta két jelentős akvizíciót hajtott végre a társaság. A közleményekből nem derül ki a felvásárlás értéke, finanszírozása és várható megtérülése. Röviden ismertetné a befektetők számára az üzletkötésekben rejlő lehetőségeket?

A BTel az akvizíciókat a kötvényprogramból befolyt források révén finanszírozta. Az akvizíciók fő értékét a megszerzett új ügyfélkör jelenti, amelynek felkínálhatók a BTel legjobb megtérülést biztosító saját hálózatán nyújtott, az átvétel előttihez képest minőségi ugrást jelentő szolgáltatások és távközlési csomagok. A csomagban nyújtott szolgáltatások pedig újabb szintre emelik a jövedelmezőséget, hiszen a kényelem és a kedvező árazás révén hozzájárulnak az ügyfelek megtartásához, illetve csökkentik az egy ügyfélre jutó költségeket, és ez az előny a pénzügyi eredmények szintjén egyértelműen megmutatkozik.

Egyelőre Magyarországon kívánnak terjeszkedni vagy felmerült már a nemzetközi bővülés lehetősége is?

A BTel azt a célt tűzte ki maga elé, hogy válsághelyzetben is sikeres működést eredményező, bevált stratégiáját követve a hazai piac első számú alternatív távközlési szolgáltatójává váljon, teljes távközlési szolgáltatási kínálattal. Az alapvető cél elérésétől a cég a tervezett mobilpiaci belépés révén szinte karnyújtásnyira van, de úgy gondolom, hogy az első számú alternatív szolgáltatói státusz lényege az, ha az ebben rejlő ügyfélszerzési lehetőségeket a legteljesebb mértékben, hosszú távon is kihasználjuk. Mindez azt jelenti, hogy a magyar piacra szeretnénk koncentrálni, és a legjobb eredmények érdekében erőforrásainkat ennek megfelelően kihasználni.

Természetesen, ha valamikor úgy ítéljük, hogy a hazai piacon mindent elértünk, vagy ha olyan nemzetközi lehetőséget látunk, amely illeszkedik a BTel stratégiájába, mindenképpen megvizsgáljuk a további terjeszkedés lehetőségét is.

Mekkora beruházást jelent a saját optikai gerinchálózat kiépítése?

Ez rendkívül sok tényezőtől függ, melyek nemcsak gerincszakaszról gerincszakaszra, hanem akár méterről méterre változó beruházási igényt jelenthetnek. Függ attól, hogy az ország melyik területére tervezett szakaszról van szó; attól, hogy az adott területen építeni kell vagy lehet-e vásárolni hálózati elemeket, de a domborzati viszonyok is alapvetően meghatározóak a majdani költségek szempontjából. A tervezés során alapvetően a kapacitásigénnyel és a bérelt vonalak kiváltásának költségével számolunk, a szükséges beruházások ez alapján várható értékét pedig a beruházási politikával összhangban építjük a következő évek üzleti terveibe.

Várhatóan mikor készül el?

Tavaly év végén befejeződött az első teljes szakasz megépítése; ehhez fokozatosan további szakaszokat adunk hozzá, miközben a gerinchálózati terveket a kisebb fejlesztések során is figyelembe vesszük, így a munkálatok nagy része jól szakaszolható. A teljes hálózat a tervek szerint a következő 4-5 évben épül ki.

A gyorsjelentésben említésre került, hogy számos munkát végeztetnek alvállalkozókkal. Terveznek további a cégtevékenységhez szorosan nem kapcsolódó szolgáltatást kiszervezni? Például ügyfélszolgálat és call center?

Számunkra, a működés rugalmasságának megtartása érdekében azokat a tevékenységeket érdemes kiszervezni, amelyekben a cég növekedéséből adódó munkaerőigény ingadozó. Ide tartozik a műszaki terepmunka, lényegében az új létesítések és a hibaelhárítás fizikai elemei. A call centert 2011-ben szerveztük ki, elsősorban azért, hogy professzionális módon, szigorú sztenderdek alapján működhessen, miközben a létszám növekedése rugalmasan kövesse az ügyfélszámok esetenként igen gyors, máskor fokozatos növekedését. Ezeken kívül nem látunk olyan területet, amellyel kapcsolatban a jelenlegi működés mellett felmerülne a kiszervezés terve.

Milyen árfolyamot és befektetőket szeretne látni a társaság tulajdonosai között 2013 szeptemberében?

Mint felelős tulajdonos, minden cég esetében azt az árfolyamot tartom megfelelőnek, ami hűen tükrözi a cég értékét – ebben benne lehet a növekedési potenciál, de az eddig elért eredmények is, amelyeket a működésével, vagy a válsághelyzetre adott válaszaival szilárdan megalapozott. Ami a BTelt illeti, kötvényeink iránt folyamatos az érdeklődés a másodlagos piacon, illetve vannak további tőzsdei terveink is.

Azonban a fő kihívás ma az, hogy a külső környezet bizonytalansága jelentősen megnehezíti egy közepes méretű hazai vállalkozás számára a tőkebevonást. Ezért egyelőre azon dolgozunk, hogy a tervezett új részvénykibocsátás számára megteremtsük a lehető legjobb feltételeket; a számaink és a kilátásaink egyaránt pozitívak.

Néhány hasznos információ 2012. június 30. adatok alapján:

  • Nettó árbevétel: 1419, 97 millió Forint
  • Adózott eredmény: 47,881 millió Forint
  • Saját tőke 915,012 millió Forint
  • Követelések: 1445,19 millió Forint
  • Rövid lejáratú kötelezettségek: 941,51 millió Forint
  • Hosszú lejáratú kötelezettségek: 2202,76 millió Forint
  • A vállalat jelenlegi könyvszerinti értéke a gyorsjelentés alapján 140 Ft
  • Tőkeerőssége 21,48%
  • Adósságállomány aránya: 70,65%
  • Nettó forgótőke: 677,7 millió Forint